Harmonium - Windharmonium


Een Windharmonium is een speciaal soort harmonium: het bestaat uit tien trechters waarin tongen uit een harmonium zijn geplaatst; elke trechter heeft één tong en daarmee één toon.

De trechters staan op palen op ongeveer 5 meter afstand van elkaar. Bij voldoende wind zoemen de tongen.
Rond de palen kan gewandeld worden. Steeds komt een andere toon op de voorgrond, afhankelijk van de trechter die in de buurt is. Hierdoor kan de wandelaar zelf een 'melodie' lopen en is daarmee, met de wind, bespeler van het instrument.

Dit harmonium is bedacht en vorm gegeven door Klaas Hoek en beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra in het kader van het Fries Festival 2000.
De installatie stond naast een kerkenpad. De tongen en daarmee de tonen waren zo gekozen dat alle 150 psalmen uit het psalmboek 'gewandeld' konden worden.
In het audiovoorbeeld hiernaast is het slot te horen van Psalm 150.


De ideeën die hebben geleid tot dit bijzonder harmonium sluiten aan bij ideeën die leefden rond 1800 in een zoektocht naar een nieuwe klankwereld; ideeën die uiteindelijk geleid hebben tot onder andere de bandoneon, het accordeon, de mondharmonica en het harmonium.Website Klaas Hoek
Ik heb deze website de naam Windharmonium gegeven omdat ik in mijn muzikale werkzaamheden ideeën rond 1800 die ten grondslag hebben gelegen aan het harmonium en ideeën rond 1900 die hierop aansluiten, betrek en verwerk.
Vooral besteed ik aandacht aan het zuigwindharmonium met (double) expression: een type instrument dat bijna hoofdzakelijk in Duitsland, in een korte periode rond 1900 en in geringe aantallen is geproduceerd en waarvan slechts weinigen bewaard zijn gebleven. Dit type instrument, mits passend bespeeld en in goede staat, is zo flexibel van klank als een windharmonium en zeer genuanceerd in expressie.

Reacties, contact
Reacties, op- en aanmerkingen zijn te sturen naar klaashoek@windharmonium.nl
Voorts bereikbaar T: 0031624409839
hits counterWindharmonium


    audiovoorbeeld windharmonium        Actueel:10 oktober 2012:

Artikel voor het julinummer van het tijdschrift Vox Humana

Het Duits harmonium: een herwaardering 8
Zingend musiceren 2-1 (juli 2012)8 oktober 2012:

Artikel voor het oktobernummer van het tijdschrift Vox Humana

Het Duits harmonium: een herwaardering -9
Intermezzo (oktober 2012)
25 maart 2012:
Documentaire gemaakt door Thom Verheul over de compositie Noorderbreedte - Oosterlengte.
Uitzending op Nederland 2 om 15.30 uur en op 31 maart om 10.30 uur.
Verder te vinden op Uitzending gemist en Youtube.
Meer informatie op de pagina cds: Noorderbreedte.